Kuidas me arvutame? Õpime numbreid, õpime neid liitma, jagama, lahutama jne. Mõnede laste jaoks tekitavad raskusi ka elementaarsed matemaatilised vilumused. Kuidas neid aidata? Doktrina meditsiinikeskuses võib diagnoosida ja mõista matemaatiliste raskuste põhjusi (matemaatiliste vilumuste häired).

Üheks düskalkuulia korrigeerimise meetodiks on arvutamise visuaalne abivahend Numicon, milles on ühendatud õppimine ja mäng. Programm on visuaalse materjali kujul koostatud Inglismaal juba aastal 1998 laste jaoks, kellel esinesid raskused matemaatika õppimisel. Õppeprotsessis on oluline kasutada ära lapse tugevaid külgi ja haarata kaasa võimalikult palju sensoorse taju kanaleid: kuulmine, nägemine, puudutamine, samuti on vaja lisada liikumine ja kõne.  

Numiconiga töötamise põhimõte

Numicon on eredavärvilised aukudega plaadid, mis vastavad numbritele 1-10. Koos juhendajaga saab nende abil visuaalselt arvutamist õppida, seoseid luua ja meelde jätta. Kogu õppeprotsess on lapse jaoks huvitav ja kaasakiskuv. Ta ei õpi mitte ainult arvu graafilist märkimist vaid ka selle praktilist kasutamist ning õpib visuaalse seeria põhjal mustrite ja mallide loomist.

Erinevalt traditsioonilistest arvutusmaterjalidest annab Numicon arvust globaalse tervikliku ettekujutuse. Numiconi abil saab demonstreerida naturaalarvude põhiomadusi, kujundada lapsele arusaamise arvu koostisest ja arvutustoimingutest: liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine. Lapsele vajaliku tundide arvu ja sageduse aitab määrata meie logopeed. Tavaliselt on tulemuste saavutamiseks vaja 10-80 tundi sagedusega 2 korda nädalas.