Rehabilitatsiooniteenused osutab RIERA OÜ, reg. nr 14029119. Tegevusluba SRT000215.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eesmärk on õpetada ja arendada igapäevaelu oskusi, suurendada võimalusi ühiskonnaelus osaleda, toetada õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist. 

Teenus on olemuselt aktiivne, inimene teeb ise võimetekohaselt kõiki tegevusi, mida eesmärgi saavutamiseks on vaja teha – näiteks võimleb või õpib abivahendi abil riietumist. Neid oskusi harjutatakse rehabilitatsiooni-spetsialisti abiga ja juhendamisel, kuid lisaks annab spetsialist harjutusi ja ülesandeid, mida teha kodus iseseisvalt või koos pereliikme/hooldajaga. Kuna rehabilitatsiooniteenuse tulemuslikkuse eelduseks on alati inimese aktiivne osalus, siis ei kuulu rehabilitatsiooniteenuste hulka passiivsed protseduurid nagu massaaž.

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on kompleksne teenus, mis on vajalik juhul, kui inimesel on mitu probleemi, mille lahendamine ei ole võimalik üksikteenuste (nt tugiisik, taastusravi, hooldaja, isiklik abistaja) abil, vaid nõuab mitme eriala spetsialistide  ehk rehabilitatsioonimeeskonna sekkumist.

Eesmärkide saavutamiseks osutatakse vajaduse selgudes järgmisi teenuseid:

  • Füsioterapeudi individual- ja gruppiteenused
  • Sotsiaaltöötaja individual- ja gruppiteenused
  • Logopeedi individual- ja gruppiteenused
  • Eripedagoogi individual- ja gruppiteenused
  • Psühholoogi individual- ja gruppiteenused
  • Loovteraapia individualteenus
  • Liivateraapia individuaalteenus
  • Muusikateraapia individuaalsed teenused