Mis on ajutüve kutsepotentsiaalide audiomeetria?

Аjutüve kutsepotentsiaalide audiomeetria (АBR) on diagnostilise uuringu meetod, mis võimaldab hinnata helisignaalide tajumise taset ja kvaliteeti nendelt struktuuridelt saadud bioelektriliste vastuste alusel. Helisignaali varieerimise abil kõrvaklappides registreeritakse eriliste seadmetega kesknärvisüsteemi erinevate osade reaktsioon. 


Millise probleemi see lahendab?

Kui lapsel esinevad erinevad kõnehäired nagu düsleksia või alaalia, tal on diagnoositud probleemid tähelepanu või liigutuste koordinatsiooniga või ilmneb psüühilise arengu mahajäämus, on väga oluline kindlaks teha, kas need nähtused on seotud funktsionaalsete häiretega aju koorealustes struktuurides, eriti ajutüves ja väikeajus.

Erinevate ajuosade poolt närviimpulsside edastamise ja töötlemise probleemide õigeaegne ja täpne diagnoosimine on ravi efektiivsuse aluseks. Lisaks võimaldab see meetod määrata kuulmenärvi seisundit lastel, kes ei räägi, mis annab võimaluse suure täpsusega lokaliseerida haigestumise põhjuse. Eelnevalt loetletud olukordadele lisaks on diagnostika ajutüve kutsepotentsiaalide audiomeetria (ABR) abil näidustatud sünnitrauma läbi elanud väikelastele ning autismi diagnoosiga (Aspergeri sündroom, autismispektri häired) lastel kasutatakse seda ajutüve seisundi hindamiseks ja patoloogiate lokaliseerimise eesmärgil hüpoksiate, traumade jne. puhul. Meetod võimaldab objektiivselt hinnata patsiendi tähelepanu ning ajutüve ja väikeaju tööd.

Kuidas see toimib?

Helisignaalide tajumine inimajus on väga keeruline ja mitmeastmeline protsess. Algul muundatakse heli, mis tähendab ruumis levivat õhu võnkumist (akustilist lainet), kuulmiselundite abil elektrilisteks impulssideks, mis antakse ajusse edasi. Sellisel viisil saadud elektrilist signaali töötlevad edasi mõned kesknärvisüsteemi osad, millest mõned asuvad ajutüves. Signaalide töötlemises on oluline osa ka väikeajul, mis on väga tähtis struktuur, sest vastutab muuhulgas ka vahetult kõneelundite tegevusega seotud info tajumise eest.

Kõikide nende süsteemide töö kvaliteeti ei määrata üksnes info töötlemise kiiruse alusel vaid ka elektriliste impulsside edastamise kiiruse alusel närvikudede kanalites. Üks kõige usaldusväärsemaid meetodeid nende süsteemide funktsioneerimise hindamiseks on närvistruktuuride elektriliste potentsiaalide mõõtmine, mis tekivad vastusena akustilistele ärritajatele: neid „elektrilisi reaktsioone“ nimetataksegi ajutüve kutsepotentsiaalideks.  

Faktiliselt on ajutüve kutsepotentsiaalide analüüs kõige usaldusväärsem meetod kuulmenärvi seisundi hindamiseks, signaalide kontrollimise kiiruse määramiseks närvikudedes ja igasuguste häirete avastamiseks ajutüve ja väikeaju erinevatel tasanditel.

Kuidas uuring teostatakse?


See on täiesti ohutu ja valutu protseduur, millega ei seondu kahjulikud kiirgused. Uuring kestab kokku ainult 12-15 minutit. Uuring teostatakse passiivselt ega nõua patsiendilt aktiivset osalust. 

Lapsele pannakse kõrvaklapid, milles ta kuuleb pehmeid klõpsatusi ning aju aktiivsust jälgitakse selleks mõeldud väga tundlike elektrooniliste andurite abil. Patsiendilt ei eeldata seejuures täielikku liikumatust.

Diagnostika

Kõik algab diagnostikast. Kui on täpselt teada, mis toimib närvisüsteemis valesti, on rehabilitatsioon kõige efektiivsem.

Meie keskuses võib korraldada lapse neuroloogilise jälgimise ühe päeva jooksul. Selleks kulub 2-3 päeva.

Konsultatsiooni käigus hindab kogenud arst lapse närvisüsteemi seisundit. Vajaliku funktsionaalse diagnostika võib teostada kohe konsultatsiooni ajal.